Utbildningsförvaltningen

Roxanne är elev på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium och läser lastbil och...
Roberto är elev på Midsommarkransens gymnasium och läser samhällsvetenskap-beteende.
Otto är elev på Kungsholmens västra gymnasium och läser vård- och omsorgsprogrammet.
Nica är elev på Bernadottegymnasiet och läser samhällsvetenskap-beteende.
Max är elev på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium och läser lastbilsmekaniker.
Rasmus är elev på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium och läser transport.
KiFlom är elev på Bernadottegymnasiet och läser samhällsvetenskap-beteende.
Hermona är elev på Midsommarkransens gymnasium och läser samhällsvetenskap-beteende.
Aifer är elev på Kungsholmens västra gymnasium och läser naturprogrammet.
Roxanne berättar om det bästa med att gå på Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium.