Utbildningsförvaltningen

3. Interna utbildare gymnasiet informerar
4. Interna utbildare från grundskolan informerar kort
5. LegiLexi – vad är det?
6. Senaste nytt från GSIT 2.0 och avslutning
8. IT-frågelådan Live
1. Inledning och Lexia Provia - Vad är det?
2. PMO – Elevhälsans ärenden – tjänst för kuratorer och...
3. Senaste nytt gällande GSIT2.0
4. Skolplattformens startsida och Min skola
5. Hur IKT kan stödja skolorna i och med den nya...