Utbildningsförvaltningen

KiFlom är elev på Bernadottegymnasiet och läser...
Hermona är elev på Midsommarkransens gymnasium och läser...
Aifer är elev på Kungsholmens västra gymnasium och läser...
Roxanne berättar om det bästa med att gå på Stockholms...
1. Inledning och Planera och Bedöma i Skolplattformen
2. Interna utbildare förskolan informerar
3. Interna utbildare gymnasiet informerar
4. Interna utbildare från grundskolan informerar kort
5. LegiLexi – vad är det?
6. Senaste nytt från GSIT 2.0 och avslutning