Utbildningsförvaltningen

3. Kvalitetssamordnare - Jonny Gullstrand
2. Skolplattformen - Lina Harrysson
4. Införandet av GSIT2.0 i förskolan - Cecilia Lund
3. Planera och bedöma (PoB) - Henrik Sundblom
2. Digitalisering i förskolan - Katrin Jäverbring
Tips till dig som ska välja gymnasium:
"Välj en skola utifrån vad du vill gå och vad du vill...
Tips till dig som väljer gymnasium:
"Skolan samarbetar med Amnesty och lärarna har...
Tips till dig som ska välja gymnasium:
"Du får den hjälp du behöver - du kan lyckas om du vill."