Utbildningsförvaltningen

Erfarenhetsutbyte med Teddy Söderberg, Grundskolechef...
4. Omvärldsspaning - Lise-Lott "Lotta" Larsson, Lena...
3. Kvalitetssamordnare - Jonny Gullstrand
2. Skolplattformen - Lina Harrysson
4. Införandet av GSIT2.0 i förskolan - Cecilia Lund
3. Planera och bedöma (PoB) - Henrik Sundblom
2. Digitalisering i förskolan - Katrin Jäverbring
Tips till dig som ska välja gymnasium:
"Välj en skola...