Utbildningsförvaltningen

Inledning - Linda Engman
Ustart - hantering av appar -...
Processen för ett personuppgiftsbiträdesavtal - Linda Engman
Status Skolplattformens införande i förskolan - Mikael...
Fortsatt centralt stöd för Skolplattformen - Sini Lento...
Erfarenhetsutbyte med Teddy Söderberg, Grundskolechef...
4. Omvärldsspaning - Lise-Lott "Lotta" Larsson, Lena...
3. Kvalitetssamordnare - Jonny Gullstrand
2. Skolplattformen - Lina Harrysson
4. Införandet av GSIT2.0 i förskolan - Cecilia Lund