Utbildningsförvaltningen

Skyddade personuppgifter och informationssäkerhet, Kristiina Olausson och Noor Mousawi
Lokalt kundansvariga hos Fujitsu, Malin Åberg och Stefan Säflund
Eric Flyxe och Andreas Hallén berättar om GSIT 2
IKT-enheten hälsar välkommen - AnnMarie Taylor
Moderator: Niclas Westin, avdelningschef
Deltagare:
David Phillips, kommunikationsexpert...
IKT-enheten hälsar välkommen - AnnMarie Taylor
GSIT2.0 - Erfarenheter från genomförda överföringar GSIT2.0 - Status kring tjänsterna
GSIT2.0 - reparationer av enheter