Utbildningsförvaltningen

Hur kan skolbiblioteket integreras i undervisningen och...
Skola i ett digitalt samhälle med Annika Agélii Genlott...
Nyheter i Teams med Alexander Köhn.
Skolplattformen med Sini Lento.
Ustart2/ASM/Personliga certifikat med Andreas Runnberg.
GSIT-projektet - status, vad händer nu? Med Andreas...
IKT-enheten - status, vad händer nu? Med Eric Flyxe.
Intro och genomgång av innehållet för Digital Agenda för...
Medarbetardriven innovation med Christine Oljelund från...
Skolplattformen med Sini Lento