Kommunala Aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret inom Stockholms stad.

Filmen om Aim. Genomgång av lokalen, samt insatser, förhållningssätt, metoder och stöd.