Stadsarkivets filmer

Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning: Från pergament...
I Stadsarkivets magasin finns 8 mil arkiv. De berättar om miljontals stockholmare och Stockholm...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning hösten 2015:...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till Stadsarkivets utställning hösten 2015:...