Stadsarkivets filmer

På Stadsarkivet förvaras miljontals ritningar över Stockholms hus och byggnader. Här berättar...
När Madge Olsson nästan var klar med skolan var hon less. I en elevuppsats från Anna Sandströms...
1906 togs ryssen Ivan Fedorowitsch Petroff in på polisförhör i Stockholm. I förhöret utfrågades...
Med utgångspunkt från en kabarésscensritning i polisens arkiv berättar Stadsarkivets Mats Hayen...
Stadsarkivets Lena Wiorek berättar om en av sina favorithandlingar från Stadsarkivets 6000 arkiv....
En film om Stadsarkivet och varför vi finns.
I början av 1900-talet var polisen remissinstans när någon sökte svenskt medborgarskap. Den här...
Bland polisens efterlämnade arkiv på Stadsarkivet finns spåren efter den särskilda...
I dagböcker kan vi följa hur en person upplevt sin samtid och sin vardag, dag för dag. Allt från...
En film om poängen med arkiv. Varför är det så viktigt att myndigheter som skola, polis, sjukhus...