Stadsarkivets filmer

En film om Stadsarkivet och varför vi finns.
I början av 1900-talet var polisen remissinstans när...
Bland polisens efterlämnade arkiv på Stadsarkivet finns...
I dagböcker kan vi följa hur en person upplevt sin samtid...
En film om poängen med arkiv. Varför är det så viktigt...
Går det att beskriva Stockholms enorma utveckling mellan...
2019 öppnar Stockholm stad ett byggnadshistoriskt centrum...
Peter Collin, sång, Mats Schubert (Bo Kaspers Orkester),...
Wolf Mellin blir debattämne i Riksdagen efter att ha...