Kulturförvaltningen

Tycker du att det är jobbigt att prata inför en publik eller framför en kamera? Gå då...
Bland böckerna finns gamla stubbar från skogen och kapade köksbord. Välkomna till stadens...
Digitala förebilden Andrea Fantuzzi visar hur du skapar ett möte i Zoom.
Det var många verksamheter som fick ställa om sitt arbete när coronakrisen var ett faktum. Den...
I kulturskolans nya lokaler i Medborgarhuset finns rum för skapande! En ateljé för bildkonst, två...
Kulturskolans musiklärare Mats Gustafsson har komponerat den nya melodin.
David Erixon arbetar som Marketing Director på NatWest Group. Han var bland annat med och...
Digit or Die erbjuder grundkurs och fortsättningskurs i Zoom. Andrea Fantuzzi håller i de...
Ungdomsbibliotekarie Paula läser några rader av poeten Jila Mossaed.
I den här filmen förklarar Tina Rodhe, Medeltidsmuseets chef, hur viktigt det är med...