Kulturförvaltningen

Det intersektionella perspektivet bidrar till att beskriva hur olika diskrimineringsgrunder och...
Normer är en del av samhällets oskrivna och skrivna regler – idéer, föreställningar och...
Alla människor ska ha samma makt att påverka samhället och sina egna liv. Därför ska var och en...
Introfilm till stadens webbutbildning om att förebygga och motverka diskriminering i Stockholms...
Förenade Förorter tilldelas årets Bellmanpris.
Årets kulturpris i musik tilldelas Erik Lundin.
Kulturpristagare 2017 - Beth Laurin
Lennart af Petersenspristagare 2017 - Lars Epstein.
Kulturpristagare i scenkonst 2017 - Danjel Andersson
Kulturpristagare i litteratur 2017 - Kristina Sandberg