Kulturförvaltningen

Under 7 och 8 september var det kulturombudsdagar där...
Det intersektionella perspektivet bidrar till att...
Normer är en del av samhällets oskrivna och skrivna...
Alla människor ska ha samma makt att påverka samhället...
Robert Olsson sammanfattar de två dagarna
Chefsinternat Tema Digitalisering på kulturförvaltningen...
Inledande hälsning från Ann Hellenius och Stefan Carlson...
Framtidsspaning kring digitalisering. Åtta gruppers...
Reflektioner och tankar under morgonen den 6 oktober, dag...
Deltagarna under chefsforum delades upp i olika team. I...