Stadsarkivets föredrag

Kan solljus bota hudtuberkulos? Detta frågade sig den danske forskaren Niels Ryberg Finsen i...
För kvinnor som ville syssla med näringsverksamhet i det tidiga 1800-talets Stockholm innebar...
Stockholm har under de senaste 30-40 åren präglats av en kraftig befolkningstillväxt. Varför vill...
I boken Vävarnas barn från 1981 skildrade Fogelström livet vid Barnängens textilfabrik på...
Följ med på en spännande upptäcktsfärd i Kungsholmens parkhistoria utifrån källor i Stadsarkivet....
Idag cyklar stockholmarna som aldrig förr - men hur började alltsammans? Hör om velocipedens...
Stockholms kyrkor bär på mängder av hemligheter och gåtor. Följ med till det okända Stockholm och...
Baron Görtz, Karl XII:s förste minister, utpekades efter kungens död som syndabock för enväldet...
När arbetare och polis drabbade samman mitt i Stockholm en junidag för 100 år sedan flöt blodet i...
När Vasa bärgades påträffades kvarlevorna av två kvinnor. I arkiven skymtar flera kvinnliga...