Stadsarkivets föredrag

Idag kan man vandra runt i Stockholm utan att träffa på annat än några hundar, kanske en och...
Efter andra världskriget anlände 25 000 estniska flyktingar till Sverige i hopp om att...
Genom gåvor, donationer och räntor har det Kungliga sällskapet Pro Patria överlevt mitt emellan...
Få svenska monarker har blivit mer smutskastade än 1300-talets Magnus Eriksson. Samtida kritiker...
Inom fotbollen, världens största sport, strejkade förra året det danska landslaget och det...
Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 15 mars 2018, kl. 08.30–10.00. Inledning: Axel...
Hur skapas egentligen bilden av historien? En ny inventering visar att endast sex procent kvinnor...
När medarbetarna kom till Aftonbladet morgonen den 8 maj 1978 låg ett dokument på varje...
50 år efter hennes död förvärvade Stockholms stadsmuseum mamsell Josabeth Sjöbergs detaljrika...
Mot 1700-talets slut blev det alltmer populärt att gå på teater. Samtidigt talade kritiska röster...