Stadsarkivets föredrag

Också medeltida stadsbor hamnade i situationer där de...
Hur tog man studenten i början av förra seklet? Vad...
Ett samtal mellan professor Inger Enkvist och tanke- och...
Föreläsning på Stadsarkivet 17 september 2014 i serien...
Lyssna på berättelsen om änglamakerskan Alva Nordbergs...
På 1700-talet var stadens gator mörka och farliga. Vem...
Föredrag för personalen på Stockholms stadsarkiv om...
Föredrag för personalen på Stockholms stadsarkiv om...
Hör om 1600-talets postmästare, entreprenören Johan von...
Stadsarkivets historiker Mats Hayen berättar om Piperska...