Live-inspelningar

Skicka in dina frågor till: Funktion.sd15.bostadsvagledningen@stockholm.se


Svaren samlas ihop...
Nu har Stockholms stad sjösatt den egna toppdomänen .stockholm. Välkommen på ett...
Kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen

En föreläsning på temat...

Kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen

En föreläsning på temat...

Kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen

En föreläsning på temat...