2017-09-13, Seminarium Kemikaliesmart hem, del 1

Kemikaliecentrum Se allt

2017-09-13, Seminarium Kemikaliesmart hem, del 1

Den 13 september 2017 hade kemikaliecentrum en helkväll för ett kemikaliesmartare liv. Inspirerande föreläsningar, tips och presentation av höstens stora kampanj.

I del 1 får ni se en introduktion till kvällen samt två föreläsningar:
Mattias Öberg, docent i toxikologi vid Karolinska Institutet samt Swetox: "Hur farligt är det egentligen i hemmet".
Sara Johansson, föreläsare och driver bloggen "Saras Eviga": "Resan mot ett kemikaliesmart liv".

Läs mer på www.stockholm.se/kemikaliesmart hem
Kemikaliesmart hem är en del av EU-projektet NonHazCity, läs mer på www.stockholm.se/nonhazcity