Chefsforum - Daniel Forsman, Det boklösa biblioteket Chalmers

Kulturförvaltningen Se allt

Chefsforum - Daniel Forsman, Det boklösa biblioteket Chalmers

Chefsinternat Tema Digitalisering på kulturförvaltningen 5-6 oktober 2017. Föreläsning av Daniel Forsman, Prefekt på Chalmers kring den förändringsresa biblioteket på Chalmers har gjort de senaste 10-15 åren.