Inga hinder på Kulturskolan Stockholm - Resurcenter

Kulturskolan Stockholm Se allt

Inga hinder på Kulturskolan Stockholm - Resurcenter

Kulturskolans Resurscenter är en stimulerande miljö för barn och unga med funktionsnedsättning och särskilda behov. Hos oss finns lärare med bred erfarenhet och stor kunskap av specialanpassad pedagogik.
Vi anpassar verksamheten utifrån dina egna förutsättningar och önskemål så långt som möjligt. Både i våra egna lokaler i närheten av Globen och i andra stadsdelar.
http://kulturskolan.stockholm.se/resurscenter