Workshop Nalen.mp4

Kulturförvaltningen Se allt

Workshop Nalen.mp4

FN har lanserat 17 globala mål som länder runt om i världen arbetar med. Hur kan vi kreativt arbeta med målen i våra verksamheter? Workshopen leds av Hyper Island som är experter på kreativa processer och förändringsarbete.