Kemikaliecentrum om högfluorerade ämnen

Stockholms stad Se allt

Kemikaliecentrum om högfluorerade ämnen

Kemikaliecentrum om högfluorerade ämnen. Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart förskola.