Kemikaliecentrum om ftalater

Stockholms stad Se allt

Kemikaliecentrum om ftalater

Kemikaliecentrum om ftalater. Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart förskola.