Kan Stockholm bli världens smartaste stad?

Live-inspelningar Se allt

Kan Stockholm bli världens smartaste stad?

Stockholm har som mål att vara världens smartaste stad år
2040. Hur stor är chansen att staden når målet? Den internationella analytikern
Benoît Felten har specialgranskat Stockholms infrastrukturmässiga
förutsättningar i en nyligen publicerad studie - Stokab Helps Build a Smarter
Stockholm.

 

Infrastrukturens kapacitet och hur den är organiserad
påverkar en stads möjlighet att bli smart. Vid frukostseminariet presenterar
Benoît Felten för första gången sina slutsatser. Dessa slutsatser diskuteras
med Ann Hellenius, Stockholms stads IT-direktör, och Markus Bylund, forsklingsledare SICS, Swedish ICT.
Seminariets leds Johan Ödmark, VD Kista Science City.

 

Tid: Torsdag 21 april 2016, kl. 08.00-09.00. Frukost från
kl. 07.30

Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33,
Stockholm

 

Studien -
Stokab Helps Build a Smarter Stockholm:

http://www.diffractionanalysis.com/services/white-papers/2016/01/stokab-helps-build-a-smarter-stockholm" href="http://www.diffractionanalysis.com/services/white-papers/2016/01/stokab-helps-build-a-smarter-stockholm">http://www.diffractionanalysis.com/services/white-papers/2016/01/stokab-helps-build-a-smarter-stockh...