Taggad med stadsarkivet

Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till...
I Stadsarkivets magasin finns 8 mil arkiv. De berättar om...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till...
I år (2015) är det 100 år sedan 1915 års omvälvande...
Filmen berättar om ett av de dokument som valts ut till...
Vad berättar Stockholms tänkeböcker om stormaktstidens...
Smittsamma sjukdomar har inte bara funnits i andra delar...
Trailer inför: När epidemin kom till StockholmArkivlördag...