Miljöförvaltningen - Föreläsning om tillsyn inför ny lagstiftning 1 juli

Miljöförvaltningen Se allt

Miljöförvaltningen - Föreläsning om tillsyn inför ny lagstiftning 1 juli

Den 1 juli 2020 träder ny lag ikraft (Lag om tillfälliga skyddsåtgärder på serveringsställen, SFS 2020:526) som innebär att miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer att ansvara för tillsynen och får meddela förelägganden som behövs för att lagen ska följas.