Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 25 maj 2020

Kommunfullmäktige Se allt

Cecilia Brinck om kommunfullmäktiges möte 25 maj 2020

Hör kommunfullmäktiges ordförande berätta om kommunfullmäktiges möte. Bland annat fattades beslut om en näringslivspolicy, ett miljöprogram och klimathandlingsplan, och ett exploateringsärende i Kristineberg.