Informationsträff om coronaviruset 29 april 2020

Stockholms stad Se allt

Informationsträff om coronaviruset 29 april 2020

Den grönblå majoriteten höll den 29 april en digital informationsträff för att informera om läget i Stockholms stad mot bakgrund av coronaviruset.

Medverkande på informationsträffen:

Anna König Jerlmyr, gruppledare (M)
Jan Jönsson, gruppledare (L)
Daniel Helldén, gruppledare (MP)
Karin Ernlund, gruppledare (C)
Erik Slottner, gruppledare (KD)