Smart stad Se allt

Modernisering av sociala system - En dag med digitala stöd.