Hur ser man att någon rökt Cannabis?

Stockholms stad Se allt

Hur ser man att någon rökt Cannabis?

Henrik Rann närpolisen Södermalm, Stockholm. Föresläsning från informationskvällen för engagerade vuxna om cannabis 28 november 2011, på Åsö utbildningscenter. Längd 14:19.