Informationsfilm 1 Projekt Modernisering av sociala system

Projekt modernisering av sociala system Se allt

Informationsfilm 1 Projekt Modernisering av sociala system

Stockholms stads sociala system ska bytas ut och de nya digitala stöden ska vara anpassade till stadens olika verksamheters behov samt möjliggöra en kontinuerlig utveckling.

Du kan även läsa om projekt Modernisering av sociala system i vår broschyr:
Modernisering av sociala system (broschyr)