Stockholms stads filmstrategi

Stockholms stad Se allt

Stockholms stads filmstrategi

Stockholms stads filmstrategi syftar till att öka konkurrenskraften för näringsliv, skapa arbetstillfällen och öka kännedomen om Stockholm i världen.
Taggad med film, filmstrategi