Stadsbiblioteket - så blev huset till

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Stadsbiblioteket - så blev huset till

Arkitekthistoriker Anders Bergström, KTH, berättar om tillkomsten av Stadsbiblioteket - en av våra mest välkända byggnader, ritad av arkitekt Gunnar Asplund. Från de första utredningarna till invigningen 1928.
Anders Bergström arbetar med en bok om Stadsbiblioteket.