Granska och återkoppla på en uppgift inlämnad i Teams

Skolplattformen Se allt

Granska och återkoppla på en uppgift inlämnad i Teams

Hur man som pedagog granskar och återkopplar på en uppgift som en elev/studerande lämnat in i Teams