Lämna in en uppgift som du gjort i Teams i PoB

Skolplattformen Se allt

Lämna in en uppgift som du gjort i Teams i PoB

Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift man gjort i t.ex. Teams i planering- och bedömningsverktyget