Per Karlströmer - Mångkulturell insikt och kommunikation

Seminarium och föreläsningar Se allt

Per Karlströmer - Mångkulturell insikt och kommunikation

Hur kommunicerar vi inkluderande i ett mångkulturellt samhälle? Snabbt växande mngkulturell befolkning innebär att myndigheter behöver hitta nya arbetssätt och kanaler för att lyckas i sin kommunikation. En nyckel är att förstå nya invånares behov och möjligheter att ta till sig information.
Per Karlströmer, VD och rådgivare på KAPI AB

Chefskonferens kommunikation
Fokus: Förtroendefulla relationer