2018-05-07 Forum för kemikaliesmart handel - Material i kontakt med livsmedel. Del 2

Kemikaliecentrum Se allt

2018-05-07 Forum för kemikaliesmart handel - Material i kontakt med livsmedel. Del 2

Ett samarbete mellan Svensk handel och miljöförvaltningen. Denna gång är temat Food Contact Materials (FCM). För den här varugruppen finns ett särskilt regelverk och kunder ser ofta den frågan som särskilt angelägen när det handlar om kemikalier i varor. Det kan handla om tryckfärg på förpackningar, innehåll i stekpannor, plastmatlådor och mycket annat. Vi får vid detta seminarium höra mer om regelverk och certifiering av förpackningar i kontakt med livsmedel, om vad som händer på EU-nivå och vad som är på gång i Sverige och hur tillsynsansvaret ser ut.
Seminariet är filmat i två delar.

I del 2 får vi höra Lisalott Gabro, Intertek när hon går igenom EU:s ramförordning 1935/2004 som ställer krav på samtliga material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel.
Vi får också höra Katarina Bresman från Cervera berättar om deras arbete med
kemikaliefrågor.