17 april 2018 Forum för kemikaliesmart handel - PFAS och mikroplast i kosmetika och kemiska produkter. Del 1

Kemikaliecentrum Se allt

17 april 2018 Forum för kemikaliesmart handel - PFAS och mikroplast i kosmetika och kemiska produkter. Del 1

Den 23 mars redovisade Kemikalieinspektionen ett regeringsuppdrag om plastpartiklar i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Vi får höra projektledaren berätta om detta och också om relaterat arbete på EU-nivå. Vi får också höra om ett aktuellt tillsynsprojekt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.
Seminariefilmen är uppdelad i två delar. I del 1 får vi höra Dag Lestander, Kemikalieinspektionen, berätta om mikroplast i kosmetiska produkter - aktuellt arbete på nationell och EU nivå.
Vi beklagar ett tekniskt avbrott i filmen.