17 april 2018 Forum för kemikaliesmart handel - PFAS och mikroplast i kosmetiska och kemiska produkter. Del 2

Kemikaliecentrum Se allt

17 april 2018 Forum för kemikaliesmart handel - PFAS och mikroplast i kosmetiska och kemiska produkter. Del 2

Den 23 mars redovisar Kemikalieinspektionen ett regeringsuppdrag om plastpartiklar i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter. Vi får höra projektledaren berätta om detta och också om relaterat arbete på EU-nivå. Vi får också höra om ett aktuellt tillsynsprojekt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.
Filmen från seminariet är uppdelad i två delar. I del 2 hör vi Lena Embertsén och kollegor från Stockholms stads miljöförvaltning berättar om aktuellt arbete med mikroplast och PFAS i kemiska och kosmetiska produkter.