Pedagogiskt verktyg för planering, reflektion och analys

Medioteket Se allt

Pedagogiskt verktyg för planering, reflektion och analys

Den här filmen beskriver hur du som pedagog i förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation i digital form i programmet OneNote