Staden och rummet - Stockholm skriver historia 9

Stadsarkivets föredrag Se allt

Staden och rummet - Stockholm skriver historia 9

Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 15 mars 2018, kl. 08.30–10.00.

Inledning: Axel von Matern presenterar Stockholms kartor - en interaktiv historisk karta. Därefter samtal och diskussion på temat:

Nya möjligheter att forska på Stockholms geografiska rum.

Idag pågår en omfattande digitalisering av arkivhandlingar och annan historisk information. Samtidigt ökar intresset för att kombinera historisk data och geografiska informationssystem (GIS), vilket ger nya möjligheter till kunskap och analys. Axel von Matern driver på egen hand ett pilotprojekt inom området och inleder detta samtal med att presentera sina erfarenheter inom området.

Seminarieserien Stockholm skriver historia:

Det är en serie med frukostseminarier för anknutna forskare och intresserade medarbetare. Vi vill inventera pågående forskning om Stockholm, skapa en vidare plattform för diskussion kring aktuella forskningsfrågor, identifiera framtida utmaningar och skapa grogrund för mer samverkan.

Till seminarieserien finns en blogg: https://stockholmskriverhistoria.wordpress.com

Seminariet hålls vid fyra tillfällen per år. Det är alltid en torsdag morgon mitt i månaden, kl 8.30– 10.00.
Arrangören bjuder på smörgåsar och kaffe. Max antal medverkande per gång är 25. Anmälan sker till arrangören.

Varje seminarium har ett tema som annonseras på förhand. Seminariet inleds med en kort föredrag där några centrala frågor lyfts. Därefter är diskussionen fri. Vi strävar efter en tillåtande och kreativ miljö där det prövande samtalet står i centrum.

Den inledande vinjettbilden i filmen kommer från Johan Holms tomtbok över Södra förstaden från 1679, kvarteret Sjön Mälaren, Stockholms stadsarkiv.