Djupdyk i stadens byggnadshistoria

Stadsarkivets filmer Se allt

Djupdyk i stadens byggnadshistoria

2019 öppnar Stockholm stad ett byggnadshistoriskt centrum på Liljeholmskajen. Där kommer alla som är intresserade av stadens byggnadsutveckling att kunna ta del av all den unika information som finns i det så kallade kart- och ritningsarkivet som idag finns på Stadsarkivet på Kungsklippan. I den här filmen berättar Lennart Ploom som är stadsarkivarie mer om varför du ska besöka det nya centret när det öppnar 2019.