Så funkar dialogstödet

Stockholms stad Se allt

Så funkar dialogstödet

Dialogstödet är ett webbaserat verktyg som ska ge ett stöd och en grundläggande förståelse inför den nya it-servicen. Med hjälp av verktyget kan verksamhetschefer – förskolechefer, rektorer eller administrativa chefer – tillsammans med sin utvecklingsgrupp skapa en sammanställning av aktiviteter som ger handlingsberedskap inför kommande beställningar i den nya it-servicen. Denna video visar hur arbetet med dialogstödet går till.