Kemikaliesmart frisör, del2

Kemikaliecentrum Se allt

Kemikaliesmart frisör, del2

Kemikaliesmart frisör, miljöförvaltningens seminarium den 14 november 2017. Del 2 av 2.

I del 2 får vi höra Maria Hellström från Grön Salong Sverige berätta om deras verksamhet. Efter det följer en diskussion med frågor från publiken.