Kemikaliesmart frisör, del 1

Kemikaliecentrum Se allt

Kemikaliesmart frisör, del 1

Kemikaliesmart frisör, Miljöförvaltningens seminarium den 14 november 2017. Del 1 av 2.
I del 1 får vi först en introduktion av miljöförvaltningen, sedan hör vi Lina Wold prata om ett modernt och miljömedvetet företagande inom frisörbranschen. Lina är före detta frisör samt författare till boken Framåt mot en hållbar frisörbransch.