2017-09-13, Seminarium Kemikaliesmart hem, del 2

Kemikaliecentrum Se allt

2017-09-13, Seminarium Kemikaliesmart hem, del 2

Den 13 september 2017 hade kemikaliecentrum en helkväll för ett kemikaliesmartare liv. Inspirerande föreläsningar, tips och presentation av höstens stora kampanj.

I del 2 får ni ta del av kemikaliecentrums tolv tips för ett kemikaliesmart hem samt en presentation av kampanjens volontärer. Efter det följer en paneldebatt med föreläsarna Mattias Öberg och Sara Johansson samt kemikaliecentrums Katarina Johansson och Tonie Wickman.

Läs mer på www.stockholm.se/kemikaliesmart hem
Kemikaliesmart hem är en del av EU-projektet NonHazCity, läs mer på www.stockholm.se/nonhazcity