Digital Agenda 171026 del 8 av 9

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171026 del 8 av 9

8. Kartläggning av läsförståelse med Lexplore
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171026.