Digital Agenda 171026 del 1 av 9

Utbildningsförvaltningen Se allt

Digital Agenda 171026 del 1 av 9

1. Inledning om organisationen på IKT-enheten.
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på Campus Konradsberg 171026.