Stockholms stads grundskolechef om screening-metoden

Stockholms stad Se allt

Stockholms stads grundskolechef om screening-metoden

En ny screening-metod för att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn blir inom kort tillgänglig för Stockholms stads skolor. Tidiga satsningar på att upptäcka läs- och skrivproblem innebär att skolan kan rikta sina resurser innan problemen blir mer omfattande.

Taggad med smart city