Oro - att leva med tillvarons ovisshet

Stockholms stadsbibliotek Se allt

Oro - att leva med tillvarons ovisshet

Psykolog Anna Kåver föreläser utifrån sin nya bok om hur vi kan förstå vår oro

Kommer jag att duga? Kommer jag att bli älskad? Kommer det att finnas mening i mitt liv? Kommer jag att få trygghet? Oro speglar en känsla av brist på kontroll över våra liv, både i nuet och inför framtiden. Vi känner otillräcklighet och ängslan över att inte leva upp till de krav, verkliga eller inbillade, som tillvaron ställer. Att oroa sig är allmänmänskligt, begripligt och till och med konstruktivt ibland. Men det kan också allvarligt försvåra våra möjligheter att leva fullt ut. För en del är varningslampan alltid tänd och livet blir en utmattande kamp mot presumtiva problem och faror. Psykolog Anna Kåver berättar om hur kan vi förstå vår oro ur olika perspektiv: det filosofiska/existentiella, det psykologiska och det biologiska.


Anna Kåver är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och har arbetat med KBT i närmare fyra decennier.

Hon har skrivit flera uppskattade böcker, t.ex. Att leva ett liv, inte vinna ett krig – om acceptans, Himmel, helvete och allt däremellan – om känslor, Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse (tillsammans med Åsa Nilsonne). Hon är även författare till flera böcker om KBT.

Samarbete med Natur och Kultur