Datacenter

Stockholms stad Se allt

Datacenter

Stockholm är en attraktiv region för etablering av nya datacenter. Med Stockholm Data Parks kommer vi kunna återanvända värmen från datahallarna.

Taggad med smart city